SCHIETSTAND: 

De schietstand beschikt over 5 elektronische schietbanen.

De maximale afstand is 25 meter.

De schietbaan zelf is op het gelijkvloers en is dus volledig rolstoeltoegankelijk.


Lid worden, voorwaarden:

- Personen die willen starten met de schietsport en geen eigen vuurwapens bezitten:

Zij dienen de volgende documenten af te geven voor aanvraag voorlopige sportschutterslicentie:

 - een bewijs van goed zedelijk gedrag model  596.1-5A 

 - een medisch attest ingevuld door uw arts. (Attest bij ons te bekomen)

 - kopie Identiteitskaart