SCHIETSTAND: 

   De schietstand beschikt over 5 elektronische schietbanen.

   De maximale afstand is 25 meter.

   De schietbaan zelf is op het gelijkvloers en is dus volledig rolstoeltoegankelijk.


   Lid worden, voorwaarden:

   - Personen die willen starten met de schietsport en geen eigen vuurwapens bezitten:

   Zij dienen de volgende documenten af te geven voor aanvraag voorlopige sportschutterslicentie:

    - een bewijs van goed zedelijk gedrag model  596.1-5A 

    - een medisch attest ingevuld door uw arts. (Attest bij ons te bekomen)

    - kopie Identiteitskaart